Reporter&Thai Army

” บุญใหญ่ ” พิธีสืบชะตาเมืองเขียงราย อำเภอแม่จัน ..ผู้การทหารพราน 31 นำทัพนักประชาชนออกโรงทานช่วยราษฎร รัฐ..

” บุญใหญ่ ” พิธีสืบชะตาเมืองเขียงราย อำเภอแม่จัน ..ผู้การทหารพราน 31 นำทัพนักประชาชนออกโรงทานช่วยราษฎร รัฐ..

เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๑, ๐๙๐๐ พ.อ.ไมตรี ศรีสันเทียะ ผบ.ฉก.ทพ.๓๑ กกล.ผาเมือง พร้อมด้วย น.ฝอ.ฉก.ทพ.๓๑, ร้อย.ทพ.๓๑๐๘ และ กพ. ร่วมกับ ส่วนราชการ อ.แม่จัน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงราย และเมืองแม่จัน พร้อมทั้งจัดอาหารกล่อง จำนวน ๒๐๐ กล่อง ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.ช.ร. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ ๕๐๐ คน โดยมี นางวันดี ราชชมภู นอภ.แม่จัน เป็นประธานในพิธีฯ