ข่าวเชียงใหม่

ชาวแม่โจ้ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชาวแม่โจ้ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2561 ชาวแม่โจ้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการ “สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้” พร้อมกันทั้ง 3 พื้นที่ (เชียงใหม่/แพร่ – เฉลิมพระเกียรติ/ชุมพร) โดยเป็นการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจะนำไปใช้ร่วมประกอบในการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาอธิการบดี โดยมี คณะกรรมการสรรหาบุคคล เข้ารับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ถึงผู้สมควรได้รับการการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี 2561 ซึ่งมีผู้ที่ให้ความสนใจทั้ง 3 กลุ่ม เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่วมไปถึงแนวทางในการพัฒนา กันอย่างพร้อมเพรียง