Reporter&Thai Army

จิตอาสาพระราชทาน กองบิน 46 ร่วมกับ อำเภอบางระกำ ช่วยบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อส่งกำลังใจ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่

จิตอาสาพระราชทาน กองบิน 46 ร่วมกับ อำเภอบางระกำ ช่วยบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อส่งกำลังใจ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่

นาวาอากาศเอก เสรวรรถ คล้ายพุฒ ผู้บังคับการกองบิน 46 พร้อมด้วยจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 2/65 และ รุ่นที่ 3/66 และทหารจิตอาสา กองบิน 46 ร่วมกับ พี่น้องประชาชนพร้อมใจ ช่วยกันบรรจุถุงยังชีพ พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด

ซึ่งภายในประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารกระป๋อง และยารักษาโรค และสิ่งของจำเป็น เพื่อนำไปมอบให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุม โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก