Reporter&Thai Army

ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่///ร้อย.รส.ที่1 (นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.33) ชป.ขว.อ.กัลยานิวัฒนา กกล.รส.จว.ชม.

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.61 ร้อย.รส.ที่1 (นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.33) ชป.ขว.อ.กัลยานิวัฒนา กกล.รส.จว.ชม. ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการอำเภอกัลยานิวัฒนา ดังนี้ 1.ว่าที่ร้อยตรี อดิศักร์ ดวงจินดา 2.พ.ต.ท.ธัญญา จันทร์ดา สวป.สภ.กัลยานิวัฒนา 3.นายอภิชาติ ฟองสิน เกษตรอำเภอฯ 4.น.ส.วาสิณี ชูเลิศ ปลัดอำเภอฯ 5.นายนิยม อรณา หน.ปศุสัตว์ ออกชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ณ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเขียดแห้ง ต.แจ่มหลวง อ.กัลยานิวัฒนา จว.เชียงใหม่ สรุปดังนี้ 1.อากาศหนาว เสื้อหนาว กับผ้าห่ม 2.ปัญหายาเสพติด 3.เส้นทางเป็นหลุม เป็นบ่อ ช่วงหน้าฝนการเดินทาง ถนนขาด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย