Reporter&Thai Army

ฉก.ม.5 ร่วมจิตอาสา อำเภอเชียงดาว ชุดดำรงธรรมจัดกิจกรรมโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ Amphoeyim Mobile Service

ฉก.ม.5 ร่วมจิตอาสา อำเภอเชียงดาว ชุดดำรงธรรมจัดกิจกรรมโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ Amphoeyim Mobile Service

เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๑ ร.ต.คมศิลป์ สีหามาตย์ น.ฝขว.บก.ควบคุมที่ ๑ฯ พร้อมกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอเชียงดาว ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Service )ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งหน่วย จัด จนท. ให้บริการตัดผมฟรี ให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.ม้วงง้ม แม่จาใต้ ต.เมืองงายฯ โดยมี นายชัชวาล พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๕๐ คน และร่วมกับ อ.เชียงดาว จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ลงพื้นที่รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ รับทราบคลี่คลายและแก้ไขปัญหาของประชาชน ในพื้นที่ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาวฯ ณ ศาลาโบสถ์คริสต์ หมู่ ๙ บ้านม่วงง้ม แม่จาใต้ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จว.ช.ม.