สถานที่ท่องเที่ยว

ร้อยเอ็ด/ของฝาก”เพื่อสุขภาพ”สนใจทักได้เจ้าค่ะ!!!

ร้อยเอ็ด/ของฝาก”เพื่อสุขภาพ”สนใจทักได้เจ้าค่ะ!!!

กับของฝากผลิตภัณฑ์เกษตรกรปลอดภัย
ข้าวหอมมะลิ ๑๐๑ มีจำหน่ายที่ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
สนใจติดต่อ#Tel.084-7932-564
____________
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว