ข่าวกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์แจ้งจับจนท.คอมลักทรัพย์ กว่า 61 ล้าน

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด แจ้งความจับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้นและคอมพิวเตอร์ หลังตรวจเหตุผิดปกติในการกดรับเงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านเครื่องกดเงินอัตโนมัติ (ATM) ของสมาชิกสหกรณ์ ผงะตรวจสอบย้อนหลังลักทรัพย์มา 14 ปี วงเงิน 61,219,952.00 บาท ขณะที่มูลค่าความเสียหายที่ชัดเจน อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์

ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นายยรรยง คงภาษี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 66 ร่วมกันแถลงข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้นและคอมพิวเตอร์ลักทรัพย์ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับมวลสมาชิก ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อเงินฝาก และเงินหุ้นของมวลสมาชิก

นายยรรยง คงภาษี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่า กรณีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้นและคอมพิวเตอร์ ทุจริตโดยกระทำการลักทรัพย์ดังกล่าว เมื่อพบความเสียหายเกิดขึ้นประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี, แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง, แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและสั่งพักงาน ก่อนมีมติลงโทษไล่ออก มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.66 เป็นต้นไป โดยให้ดำเนินคดีอาญาและชดใช้ทางแพ่ง พร้อมเรียกให้ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเจ้าตัว และจากผู้ค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงาน หลังจากนั้นเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ในข้อหาลักทรัพย์ เพื่อดำเนินคดีอาญาให้ถึงที่สุด และคดีทางแพ่งเพื่อชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และสืบสวนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน
นายยรรยง กล่าวอีกว่า เมื่อพบความเสียหาย ทางฝ่ายจัดการ ได้ทำหนังสือแจ้งบริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์จำกัด ในฐานะผู้ดูแลระบบโปรแกรมให้ระงับสิทธิ์การเข้าใช้งานเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว พร้อมทำหนังสือแจ้งบริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด ได้ส่งโปรแกรมเมอร์มาร่วมตรวจสอบข้อมูลของสหกรณ์ และประสานความร่วมมือกับสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จ.อุบลราชธานี เข้ามาตรวจสอบและให้คำแนะนำ

จากนั้นวันที่ 5 พ.ย.66 ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการ ได้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญโดยผู้แทนสมาชิก เพื่อชี้แจงเรื่องทุจริตที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ฯ ให้ผู้แทนสมาชิกและสมาชิกได้รับทราบและเข้าใจการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตลอดจนฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ที่ประชุมรับทราบและเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี พร้อมจะนำข่าวไปแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบและให้มีความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด การให้ข่าวและเผยแพร่ของกลุ่มบุคคล จึงไม่เป็นความจริงตามข้อเท็จจริงในการประชุม

“การดำเนินการของคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66 ได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ทุกขั้นตอนครบถ้วน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.66 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบบัญชีโดยการยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น ลูกหนี้การให้เงินกู้ และเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค. 66 ไปยังสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ทุกคน และส่งกลับไปยังสำนักงานผู้สอบบัญชีโดยตรง เพื่อยืนยันความถูกต้องแล้ว” นายยรรยงกล่าว

ด้านนายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเริ่มกระทำความผิดมาตั้งแต่ปี 2552 ระยะเวลา 14 ปี วงเงินเสียหายประมาณ 61,219,952.00 บาท ขณะที่มูลค่าความเสียหายที่ชัดเจน อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ นั้น ขอชี้แจงว่า สาเหตุที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวกระทำความผิดติดต่อกันมาถึง 14 ปี โดยไม่มีใครพบพิรุธหรือระบบไม่สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับโปรแกรมเมอร์ สามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ได้แต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม ในที่สุดก็มีการตรวจพบความผิดได้ และเจ้าตัวยอมรับ ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ และการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์

นายสุเนตร กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ขอให้มวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ทุกท่านเชื่อมั่นในระบบการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและผลประโยชน์ของมวลสมาชิก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้นและคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อเงินฝาก และเงินหุ้นของมวลสมาชิกแต่อย่างใด