Reporter&Thai Army

ผบ.พล.ร.7 ร่วมหารือกับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

เมื่อ 22 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. พล.ต.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 พร้อมด้วย ผบช.พล.ร.7 และ ฝสธ.ฯ ให้การต้อนรับ นายปรีชา กาเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร และนางสาวละอองดาว แสงหล้า นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ในโอกาสเดินทางเข้ามาพบปะ/หารือ วางแผนจัดทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในพื้นที่ของหน่วย โดยร่วมกันเลือก และกำหนดเตรียมพื้นที่ ที่จะปลูกให้เกิดความเหมาะสมตามห้วงฤดูกาล ณ ห้องเกียรติยศ หลังจากนั้นได้ร่วมกันลงพื้นที่เลือกปลูกกำหนดในขั้นต้น เพื่อนำร่องเป็นแปลงตัวอย่างในพื้นที่ พล.ร.7 ณ พื้นที่เกษตร พล.ร.7​ อ.แม่ริม จว.ช.ม. การปฏิบัติ​เป็นไป​ด้วยความ​เรียบร้อย​