Reporter&Thai Army

ผบ.พล.ร.7 ร่วมให้การต้อนรับ มทภ.3 ตรวจเยี่ยม “โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่”

เมื่อ 22 พ.ย. 66 เวลา 11.00 น. พล.ต.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 พร้อมด้วย ฝ่ายเสนาธิการ ร่วมให้การต้อนรับ มทภ.3 ในการตรวจเยี่ยม “โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่“ โดยได้รับฟังความเป็นมา ปัญหา/อุปสรรค และการดำเนินการของโครงการในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนรอบคลอง และร่วมมอบสิ่งของให้กับชุมชน ณ ชุมชนคลองแม่ข่า อ.เมือง จว.ช.ม. การปฏิบัติ​เป็นไป​ด้วยความ​เรียบร้อย​