นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย พันเอกคณิศร อาสมะ เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 พันเอกธงชัย มีอนันต์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 36 พันตำรวจเอก อารักษ์ อ่อนแย้ม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและพี่น้องประชาชน ได้เดินทางมาเปิดกิจกรรม ถนนคนเพ็ดซะบูน


วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 18.09 น ณ. ถนนคน เพ็ด ซะ บูน หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย……

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย พันเอกคณิศร อาสมะ เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 พันเอกธงชัย มีอนันต์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 36 พันตำรวจเอก อารักษ์ อ่อนแย้ม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและพี่น้องประชาชน ได้เดินทางมาเปิดกิจกรรม ถนนคนเพ็ดซะบูน

จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการซึ่งประกอบไปด้วย กระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลังจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดท่องเที่ยวและการกีฬา ตำรวจภูธรจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอีกหลายๆหน่วยงานที่มีส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อว่าถนน คนเพ็ดซะบูน ในเบื้องต้นจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เริ่มจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อนใน 2 จุด จุดที่ 1 คือหน้าบริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม Kick Off ในวันนี้ จุดที่ 2 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.00 นถึง 23.00 น บริเวณถนนคนเดินเขาค้อถนนสะเดาะพงแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เทื่ยว ที่ถนนคน เพ็ด ซะ บูน หน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และทุกวันเสาร์สุดท้าย ของทุกเดือนจัดที่ ถนนคนเดินไทหล่ม อำเภอหล่มสัก โดยมีกิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ในการเปิดงานวันนี้ได้มีการแสดงของเด็กๆจากโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ หลังจากเด็กนักเรียนแสดงเสร็จ รองผู้ว่าราชการและนายกเทศมนตรีได้มอบรางวัลและของขวัญ ให้กับเด็กๆที่มาแสดงในวันนี้

,