ข่าวการศึกษาและไอที

กำแพงเพชรมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในนามมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 107 ทุน

กำแพงเพชรมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในนามมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 107 ทุน

เมื่อ 23 ม.ค.62 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะ ผอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.กมน.ฝ่ายทหาร จ.กำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ในนามฝ่ายทหารอีกด้วย 

สำหรับ การมอบทุนการศึกษา เด็กออทิสติก ในนามมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีพุทธศักราช 2561 นั้น โดยมีเข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยแบ่งตามประเภทของความพิการดังนี้ 1.ประเภทความพิการ ออทิสติก แบ่งเป็น ผู้ชาย 30 คน ,ผู้หญิง 9 คน รวมเป็น 39 คน 2.ประเภทความพิการ พิการซับซ้อน แบ่งเป็น ผู้ชาย 31 คน ,ผู้หญิง 25 คน รวมเป็น 56 คน 3.ประเภทความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา แบ่งเป็น ผู้ชาย 2 คน ,ผู้หญิง 5 คน รวมเป็น 7 คน 4.ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายฯ แบ่งเป็น ผู้ชาย 1 คน ,ผู้หญิง 0 คน รวมเป็น 1 คน 5.ประเภทความพิการ บกพร่องทางการมองเห็น แบ่งเป็น ผู้ชาย 3 คน ,ผู้หญิง 1 คน รวมเป็น 4 คน รวมจำนวนผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีพุทธศักราช 2561 ทั้งสิ้น 107 ทุน

////////////////////////////////////////////////////