Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๒ ร้อย รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. (อ.วังเจ้า) ร่วมกับ นาย สหพล มงคลธนาสิน กำนันตำบลเชียงทอง และประชาชนจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดถนนภายในชุมชน

เมื่อ ๒๓ ม.ค. ๖๒, ๐๗๐๐ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. (อ.วังเจ้า) ร่วมกับ นาย สหพล มงคลธนาสิน กำนันตำบลเชียงทอง และประชาชนจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดถนนภายในชุมชน ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ณ หมู่บ้านวังเจ้า หมู่ ๑ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ผู้เข้าร่วม จำนวน ๔๖ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย