Uncategorized

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์ ในโอกาสที่ประชาชนคัดเลือกให้เป็น “แพทย์ในดวงใจ”

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์ ในโอกาสที่ประชาชนคัดเลือกให้เป็น “แพทย์ในดวงใจ”วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์พร้อมด้วย แพทย์หญิงพิมพ์เพชร สุมาลย์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นายแพทย์เกษตร อมันตกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี คณะแพทย์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ นักศึกษาแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี กับนายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็น “แพทย์ในดวงใจ” จากการสำรวจของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์