ข่าว ร้อยเอ็ด

นางสาวจิราวัลย์ ซาเหลา ผอ.กศน.เมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ รู้สิทธิ รู้หน้าที่รู้กฎหมายสำหรับประชาชน!!บูรณาการ งาน!!!

https://youtu.be/2v-_2eEolnQ

https://youtu.be/DHNL3hpz9ds

https://youtu.be/snESC7HCSJM

https://youtu.be/QIF8p8_HKuU

นางสาวจิราวัลย์ ซาเหลา ผอ.กศน.เมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ รู้สิทธิ รู้หน้าที่รู้กฎหมายสำหรับประชาชน!!บูรณาการ งาน!!!

วันที่ 23 มกราคม 2562เมื่อเวลา 09.30 น.นางสาวจิราวัลย์ ซาเหลา ผอ.กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีคณะครูกศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด15 ตำบลเข้าร่วมรับฟังพร้อมประชาชนในครั้งนี้เป็นจำนวนมากโดยมีดาบตำรวจทวีศักดิ์ ขันธ์แก้ว วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดบรรยายให้ความรู้พร้อมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องรู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมายเป็นรายตำบล จำนวน 15 ตำบล-นำเสนผลการจัดเวทีเสวนาเป็นรายตำบล

-วิทยากรสรุปการจัดเวทีเสวนาของแต่ละตำบล-ครูและผู้เข้าอบรมร่วมสรุปการจัดเวทีประชาคมไทยนิยมยั่งยืน ของแต่ละตำบล ในครั้งนี้ท่านผอ.จิราวัลย์ ซาเหลา ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ร่วมอบรม..คือตั้งคำถามให้ตอบในตลอดฟังบรรยายมาทั้งวันว่า ตำบลไหนจะตอบถูกหมดทุกข้อ/พร้อมมอบ..รางวัล.มอบภารกิจเพื่อปัญญาให้ทุกตำบลคือ**แข่งขันกีฬาโดยปิดตาตีปีบ.ว่าใครจะปัญญาดีกว่ากันโดยบูรณาการณ์งานในครั้งนี้ได้สุดยอดมาก***

พร้อมให้สัมภารณ์สดกับสำนักงานข่าว Tiger news.เพื่อบรรยายในการบริหารงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย สำหรับประชาชนในวันนี้มีแนวทางบูรณาการงานปรับเปลี่ยนเชื่อมโยงและตรงกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนา.

ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด.


ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว™
ผู้สื่อข่าว Tiger news 101