ข่าว ปัตตานี

นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อการต้อนรับนายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยมราชการด้านการท่องเที่ยว

” นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อการต้อนรับนายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยมราชการด้านการท่องเที่ยว ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส ”

****************************
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอเมืองปัตตานี/ผอ.ศปก.อ.เมืองปัตตานี เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อการต้อนรับนายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยมราชการด้านการท่องเที่ยว ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งร่วมกวาดขยะบริเวณรอบมัสยิด ทั้งนี้ได้มี นายอีลียะห์ ลาเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ

พัฒนากรตำบล เจ้าหน้าที่ปกครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ตำรวจ บุคลากรในสังกัดอบต.ตันหยงลุโละ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กำนันตันหยงลุโละ สมาชิกอส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานราชการ บัณฑิตแรงงานอำเภอ บัณฑิตอาสา ลูกจ้าง ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ดังกล่าว ณ มัสยิดกรือเซะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี