ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผอ.ฝนหลวงภาคใต้ เผยส่งหน่วยบินฝนหลวงบินโจมตีก้อนเมฆเติมน้ำ ช่วยพื้นที่เกษตรประสบภัยแล้ง

นายสินชัย พึ่งตำบล ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของชาวบ้านในหลายพื้นที่อย่างหนัก เพื่อบรรเทาช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จึงได้นำเครื่องบินฝนหลวง ออกปฏิบัติการบินช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง และเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่าง ๆ โดยได้เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 20 ที่ผ่านมา ใช้เครื่องบิน 3 ลำโดยเป็นอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 2 ลำ อากาศยานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ 1 2 ลำ จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ กล่าวว่า จากปฏิบัติการบิน 2 วันที่ในพื้นที่ บริเวณ อ.ท่าฉาง ถึง อ.ท่าชนะ บริเวณ อ. กาญจนดิษฐ์ ถึง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ผ่านมามีฝนตกแล้วในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่นที่อำเภอเกาะสมุย แต่ยังไม่ครบคลุมทั่วพื้นที่ เนื่องจากมีปัจจัยสภาพอากาศที่ร้อนจัด สภาพอากาศที่มีการก่อตัวแล้ว ลมแรง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการตกของฝนในพื้นที่เป้าหมาย ดังนั้น ทางหน่วยจะยังคงปฏิบัติการบินต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเติมน้ำช่วยเหลือเกษตรกร

ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมามีประชาชนยื่นคำร้องขอให้มีการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ 90 ราย และรับการช่วยเหลือไปแล้ว 50ราย