ข่าวกระแสสังคม

ปราจีรบุรี พระ-ผู้นำหมู่ บ้านจัดกิจกรรมอาสา พัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

ปราจีรบุรี พระ-ผู้นำหมู่
บ้านจัดกิจกรรมอาสา
พัฒนาเฉลิมพระเกียรติ!!

 

วันนี้ 23 กค.61 ที่วัดศรี
กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี นายวัลลภ
ประวัติวงศ์ นายอำเภอ
กบินทร์บุรี เป็นประธาน
จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา
วัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ร.10 ในวันที่ 28 กค.นี้ โดยมีพระครูวาปี
ศีลคุณ. เจ้าคณะตำบล
ย่านรี เขต.2 และพระสงฆ์วัดป่าทุงแฝก 20
รูป ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ประ

 

ชาชนในหมู่บ้าน เรือน
จำกบินทร์บุรี โดยการ
นำของนายวิชาญ มะหะ
มา ผบ.เรือน นำผู้ต้องขังชั้นเยี่ยม 10 คน มาร่วมกิจกรรม อส. และทหารชุด รส.ในพื้นที่ มทบ.12 ร่วมอาสาพัฒนาวัดศรีกบินทร์ ม.8 ต.กบินทร์บุรี ซึ่งวัดนี้ไม่
มีพระมาจำพรรษา จึงจัดให้มีการพัฒนาวัดร้างที่ไม่มีพระจำพรรษาให้
สะอาดและจะจัดหาพระ
มาจำพรรษาในพรรษานี้เพื่อที่จะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ประชา
ชนในหมู่บ้า

น นางสมพิศ ช่างสงเคราะห์ ราษฎร์ ม.10 ต.เมืองเก่า จิตอา
สา ได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกันพัฒนาวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ในครั้งนี้ ประชาชนจะได้เข้าวัดถือศีลปฎิบัติธรรมและทำบุญใส่บาตร ในช่วงเข้าพรรษานี้ซึ่งหากว่าวัดไม่มีพระอยู่จะกลายเป็นวัดร้างทันทีไม่เป็นดีเลยที่มีวัดแต่ไม่มีพระมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ นายทนงศ์ศักดิ์ พรมภักดี ชาวบ้านโนน ม.8 ต.กบินทร์บุรี
กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มา
อาสาพัฒนาวัดในครั้งนี้
ในฐานะที่ตนเป็นคนใน
หมู่บ้านอยากให้มีพระ
มาจำพรรษาที่วัดนี้เพื่อ
จะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิต
ใจให้แก่ชาวบ้านทราบ
ว่าเจ้าคณะตำบลและผู้ใหญ่บ้านได้นิมนต์พระ
มาอยู่ที่วัดนี้แล้ว 5 รูป
ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
ชาวบ้านจะได้อบอุ่นใจที่
มีพระมาจำพรรษาที่วัด
แห่งนี้…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…