ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดจันทบุรี รวมพลัง จิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จังหวัดจันทบุรี รวมพลัง จิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

วันนี้ ( 23 ก.ค. 61) ที่บริเวณลานน้ำพุ หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “ เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ที่จังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดกิจกรรม

บำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณถนนสายหลักเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และเส้นทางระบายน้ำริมถนนป้องกันถนนลื่น และน้ำท่วมขังผิวจราจร อาทิถนนสายสุขุมวิท ถนนสายจันทบุรี – สระแก้ว และสถานที่ที่เหมาะสม สนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โดยมีข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนจาก 10 อำเภอ ของจังหวัดจันทบุรี ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ ริมถนนสายหลักที่ประชาชน นักท่องเที่ยวใช้สัญจรไปมาและบริเวณใกล้เคียง เพื่อพัฒนาให้มีความสะอาด ปราศจากสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก