Uncategorized

สตูล อบต กำแพง จัดโครงการคนในชุมชนสุขภาพดีด้วยวิถีชีวิตแบบแผนไทย

สตูล อบต กำแพง จัดโครงการคนในชุมชนสุขภาพดีด้วยวิถีชีวิตแบบแผนไทย
วันนี้23ก.พ.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณโรงเรียนบ้านปิใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการคนในชุมชนสุขภาพดีด้วยวิถีชีวิตแบบแผนไทย ประธานกรรมการบริหารกองทุนอบตกำแพง สมาชิกสภาผู้ใหญ่บ้านวิทยากรคณะผู้จัดโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการคนในชุมชนสุขภาพดีด้วยวิถีชีวิตแบบแผนไทยในวันนี้แพทย์แผนไทยในปัจจุบันได้รับการส่งเสริมให้เป็นแพทย์ ทางเลือก แก่ผู้รับบริการเช่นการนวด อบ ประคบสมุนไพร และการแปรรูปสมุนไพรมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกเป็นอีกทางเลือกที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของคนไทยเห็นได้จาก เลือกใช้ วิธีการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้นแต่การใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพรยังไม่สามารถทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากการขับเคลื่อนดำเนินงานด้านยาแผนโบราณและยาสมุนไพรที่ยังขยายตัวได้ไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ประชาชนในชุมชนต้องให้ความสำคัญของพืชสมุนไพรและประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะลดภาวะค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้และตอบสนองความต้องการในชุมชนได้
นิตยา แงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล