Reporter&Thai Army

“ เมืองกล้วยไข่อ่วม ” ทหาร รส. จว.กำแพงเพชร บูรณากาส่วนราชการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ประชาอุ่นใจ

“ เมืองกล้วยไข่อ่วม ” ทหาร รส. จว.กำแพงเพชร บูรณากาส่วนราชการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ประชาอุ่นใจ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกำแพงเพชร จัดกำลังพล กองรักษาความสงบที่ 1 (กรมทหารราบที่ 4 กองพันทหารราบที่ 3 ) อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร , นายนภดล ปันติ๊บ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอพรานกระต่าย , ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงตรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมา ( 22 กันยายน 2561 ) เกิดพายุฝนตกหนักในพื้นที่ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ทำให้มีลมพัดแรงและปริมาณน้ำฝนตกลงมากจำนวนมาก ทำให้มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติ บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ดังนี้ 1.บ้านนางพวง สังคง หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะแบก กระเบื้องถูกลมพัดแตกจำนวน 10 แผ่นและครอบจั่ว 4 แผ่น
2.ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์บูรณะ ตำบลวังตะแบก กระเบื้องแตกประมาณ 60 แผ่น
3.โรงเรียนบ้านวังตะแบก มีต้นไม้ล้มและหลังคาอาคารเรียน ได้รับความเสียหายเล็กน้อย
4.โรงจอดรถ บ้านนางศรีนวล พลึก บ้านเลขที่ 22/3 หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะแบก ได้รับความเสียหายเล็กน้อย
5. พื้นที่เกษตรกรรม ไร่ข้าวโพดหวานของนายนาคิน อุทร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพิไกร ลมพัดต้นข้าวโพดล้มเสียหาย เนื้อที่ที่ได้รับความเสียหาย ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน
6. พื้นที่เกษตรกรรม ไร่ข้าวโพดหวานของนายสังเวียน ศรีรัตน์ ลมพัดต้นข้าวโพดล้มเสียหาย เนื้อที่ที่ได้รับความเสียหาย ประมาณ 6 ไร่
7. พื้นที่เกษตรกรรม ไร่กล้วยไข่นายบรรจง ทองบุญมา 76/2 หมู่ที่ 15 ตำบลวังตะแบก ลมพัดต้นกล้วยหักโค่นเสียหาย เนื้อที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ 6 ไร่
ทั้งนี้หน่วย กำลังทหารจากกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกำแพงเพชร ฝ่ายความมั่นคงและผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ได้ประสานส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล, เกษตรอำเภอ เพื่อเข้าตรวจสอบ และประมาณการ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป