สถานที่ท่องเที่ยว

สงขลา/หาดใหญ่ ตำรวจท่องเที่ยวระดมหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการเพื่อการบริการลความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอ.หาดใหญ่

สงขลา/หาดใหญ่ ตำรวจท่องเที่ยวระดมหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการเพื่อการบริการลความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอ.หาดใหญ่

มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ข่าว/ภาพ

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 23 ก.ย. 61 ที่ ถนนเสน่าห์นุสรณ์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานในพีธี ปล่อยแถว สร้างความเชื้อมั่น ในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นการบูรณาการระดมกำลังจากหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ เช่นตำรวจตำรวจจากสภเมืองสงขลาสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเช่นตำรวจรถไฟและตำรวจน้ำกองกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 42อาสาสมัครรักษาดินแดนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนและ City cop เทศบาลนครหาดใหญ่ รวมทั้งพี่น้องอาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวซึ่งทุกหน่วยงานมีหน้าที่ในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ตลอดการได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ตำรวจท่องเที่ยวมีความห่วงใยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒธรรมและต้องการสร้างความเชื่อมั่นการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางด้านเศรษฐกิจระดับประเทศจึงกำหนดมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสำคัญๆซึ่งในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561 ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมประเพณีไหว้พระจันทร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและเสริมสร้างพัฒนารายได้ให้กับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน