Uncategorized ข่าว จันทบุรี

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว และ อบจ.จันทบุรี เปิดร้านเสี้ยวจันท์ ต่อยอดเรือนจันท์ครัวไทยรองรับอาชีพผู้พลั้งเผลอหลังพ้นโทษได้มีอาชีพสุจริต สร้างรายได้

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว และ อบจ.จันทบุรี เปิดร้านเสี้ยวจันท์ ต่อยอดเรือนจันท์ครัวไทยรองรับอาชีพผู้พลั้งเผลอหลังพ้นโทษได้มีอาชีพสุจริต สร้างรายได้

ที่บริเวณลานค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ ภาคเอกชนได้จัดร้านจำหน่ายอาหาร ข้าวแกง และเครื่องดื่มเพื่อรองรับผู้มาติดต่อราชการหนังสือเดินทางและส่วนราชการใกล้เคียงในพื้นที่ ซึ่งเป็นการต่อยอด ขยายสาขาเรือนจันท์ครัวไทย ที่จำหน่ายอาหาร และ สินค้าของผู้ต้องราชทัณฑ์ ผู้พลาดพลั้งในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ได้มีโอกาสฝึกอาชีพ ก่อนที่จะกลับคืนเป็นคนดีของสังคม โดยร้านเสี้ยวจันท์จะนำอาหารจากเรือนจันท์ครัวไทยมาจำหน่ายในราคาเดียวกัน คือ ข้าวราดแกง 1 อย่างราคา 30 บาท / 2 อย่างราคา 35 บาท ถ้าใส่ถุงราคา 30 บาท พร้อมมีเครื่องดื่ม และ ขนมเครปเค้ก คุกกี้ และขนมไทยหลากหลายฝีมือของผู้ต้องราชทัณฑ์ ในเรือนจำนำมาวางจำหน่าย ก่อนนำผลกำไรกลับไปเป็นรายได้ปันผลแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เป็นการสร้างงานให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์และอดีตผู้พลาดพลั้งที่กลับคืนสู่สังคมได้มีอาชีพสุจริตสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยร้านเสี้ยวจันท์ นอกจากจะเป็นร้านสาขาร้านแรกที่ขยายโอกาสมาจากร้านเรือนจันท์ครัวไทย ยังเป็นร้านข้าวแกง เครื่องดื่มที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของส่วนราชการในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแสดงถึงความมีส่วนร่วมของกระทรวงการต่างประเทศ กับ หน่วยงานราชการท้องถิ่นในการคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้าน การทูตเพื่อประชาชน เปิดจำหน่ายข้าวแกง และ เครื่องดื่ม พร้อมขนมต่าง ๆ ในวันและเวลาราชการตั้งแต่ 08.30 น.ถึง 16.30 น.

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก