Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา..ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช

พะเยา..ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 ..

วันที่ 23 ต.ค.62 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๕๗ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2562 ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา และบริเวณหน้าซุ้มเฉลิมเกียรติฯ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานนำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันปิยมหาราชด้วย

 

https://youtu.be/jqIUAFnZAPI