Reporter&Thai Army

# สนับสนุนครูฝึก โครงการจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 #

# สนับสนุนครูฝึก โครงการจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 #

วันที่ 21 พ.ย.61
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
ศบภ.สนภ.3 นทพ.

ให้การสนับสนุน จนท.ชุดบรรเทาสาธารณภัย สนภ.3 นทพ. จำนวน 2 นาย และ จนท.ชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.32 สนภ.3 นทพ. จำนวน 2 นาย

ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก ในการฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ห้วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 24 พ.ย.61

ณ ศฝภ.นทพ. อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา