นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

จ.สุโขทัย จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย

จ.สุโขทัย จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย
วันนี้ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องสถาบันชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย ณ วัดกลางบ้านขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้บูรณาการส่วนราชการจังหวัด อำเภอ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำบริการมาให้บริการพี่น้องประชาชน โดยมีกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ, การรับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ปล่อยพันธุ์ปลาลงคลองแม่รำพันด้วย พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนไปดำเนินการเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มอบเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 3 ราย และร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนอีกด้วย