นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

– วันนี้ 24 ม.ค. 62 เวลา 0830 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2562 ของจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุมิตร เกิดกล่ำ รอง ผวจ.ส.ท./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(พ.) เป็นประธาน และได้พบปะกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น โดยกล่าวถึงผลงานของรัฐบาลและคสช.ที่ผ่านมาให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับทราบ รวมทั้งได้มอบให้ จนท.กอ.รมน.จังหวัด ส.ท. เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ปกป้องสถาบันตามโครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับโครงการฯ นี้ด้วย ณ วัดกลางบ้านขวาง ม.3 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จว.ส.ท.มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก