Uncategorized

นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีพายุโซนร้อน ปาบึก (PABUK)

วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 09.30 น. นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีพายุโซนร้อน ปาบึก (PABUK) เพื่อจะเร่งพัฒนา ให้เป็นรูปแบบ หากเกิดเหตุ เช่นแบบ พายุปลาบึก จะได้มีการ เตรียมพร้อมที่ดีสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัด นครศรีธรรมราช ให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ หากเกิดเหตุ จะเร่งแก้ไข และประชาชน จะไม่สูญเสียและปลอดภัย ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลาง จว.นศ.