ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสครั้งที่ 1/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสครั้งที่ 1/2562

วันนี้ (24 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสครั้งที่ 1/2562

และกล่าวต้อนรับนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประดับเพชร-ประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 451 คน ประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่โครงการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการ จำนวน 5 เขตได้แก่เขตตรวจราชการที่ 10 11 12 13 และ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

///////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรมจิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ