Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่๒ มว.รส.ที่๒ ร่วมกับ ,จนท. ปกครอง อ. ลานสัก ,ผอ.ร.ร.บ้านคลองชะนี และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม คาราวาน ๑ปัน ๑อุ่น ปี๔ (ชาวไทยเบฟ ร่วมปันน้ำใจมอบไออุ่นให้น้อง)

เมื่อ เวลา ๒๔๑๐๐๐ ม.ค. ๖๒ ร้อย.รส.ที่๒ มว.รส.ที่๒ ร่วมกับ ,จนท. ปกครอง อ. ลานสัก ,ผอ.ร.ร.บ้านคลองชะนี และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม คาราวาน ๑ปัน ๑อุ่น ปี๔ (ชาวไทยเบฟ ร่วมปันน้ำใจมอบไออุ่นให้น้อง) มีการ มอบ ผ้าห่ม และผลิตภัณฑ์จาก กลุ่มบริษัท ไทยเบเฟ ให้กับ นักเรียน โดยมี นาย อาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านคลองชะนีบน หมู่๓ ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมี งานทั้งหมด ๒๐๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย