ข่าว เชียงราย

ผู้ว่าเชียงราย ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง เมื่อเริ่มเปิดหีบการลงคะแนน

ผู้ว่าเชียงราย ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง เมื่อเริ่มเปิดหีบการลงคะแนน
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
วันนี้อาทิตย์ที่ 24 มี.ค.62 เวลา 08.00 น. ทางด้าน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเริ่มเปิดการลงคะแนน ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ภายในวัดมิ่งเมือง ตำบลรอบเวียง เทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 12 ภายในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต่อไปยังหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ภายในโรงอาหารโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมฝั่งมัธยม และต่อไปยังหน่วยเลือกตั้งที่ 48 ที่อาคารอเนกประสงค์บริเวณสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่จะต่อไปยังหน่วยเลือกตั้งที่ 6 หอประวัติเมืองเชียงราย 750 ปีหลังศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก โดยได้ตรวจเยี่ยม ติดตามสภาพอากาศ บรรยากาศของหน่วยเลือกตั้ง สอบถามการปฏิบัติถึงปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง สนทนากับเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งพบว่าเหตุการณ์ทั่วไปดำเนินไปตามปกติด้วยความเรียบร้อย สภาพอากาศทั่วไปไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ และทราบว่าผู้มีสิทธิเริ่มทยอยออกมาลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องจังหวัดเชียงราย

////////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – กิจการพลเรือน ฉก.ม.3
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////// รายงาน //////////////