ข่าวเชียงใหม่

บรรยากาศการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ หลังเปิดให้ลงคะแนนมากว่า 5 ชั่วโมง ประชาชนยังคงมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง

บรรยากาศการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ หลังเปิดให้ลงคะแนนมากว่า 5 ชั่วโมง ประชาชนยังคงมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง

ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 5 โรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังเปิดให้ลงคะแนนมากว่า 5 ชั่วโมง ยังคงมีประชาชนในพื้นที่มาลงทะเบียนใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง โดยทางหน่วยจัดให้มีลูกเสือจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางจิตรา เลิศพยาบาล ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กล่าวว่า หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 543 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมือง จนถึงขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิแล้วประมาณ ร้อยละ 60-70 คาดว่าจะมีประชาชนมาลงทะเบียนใช้สิทธิมากกว่าร้อยละ 90

วสันต์ มีจินดา /ภาพ/ข่าว
ส.ปชส.เชียงใหม่
24 มีนาคม 2562