ข่าวพระราชสำนัก ข่าวเชียงใหม่

สนภ.3 ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี

# สนภ.3 ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี #

เมื่อ 24 เม.ย.62
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
สนภ.3 นทพ.

จัดกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน (เครื่องอุปโภค บริโภค) มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.สันป่าตอง

ซึ่ง สนภ.3 นทพ. ได้ร่วมสนับสนุน…
-จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ และชุดเคลื่อนที่เร็ว ศบภ.สนภ.3 นทพ. จำนวน 8 นาย บริการอาหาร จำนวน 1,000 กล่อง ให้กับประชาชนที่มารับสิ่งของพระราชทาน

ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่