Reporter&Thai Army

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ผู้อำนวยการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่บัญชาการดับไฟและควบคุมไฟป่าบริเวณเขาพลึง (ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก) พื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ กับ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.30 – 17.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ผู้อำนวยการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่บัญชาการดับไฟและควบคุมไฟป่าบริเวณเขาพลึง (ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก) พื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ กับ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยระดมสรรพกำลังเพื่อปฏิบัติการดับไฟและควบคุมไฟป่า ซึ่งประกอบด้วย ชุดเหยี่ยวไฟ กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ทหาร กองพันทหารม้าที่ 12 ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สังกัดกรมป่าไม้และกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมาชิก อส. และประชาชนจิตอาสา รวมทั้งอากาศยานกองทัพบกร่วมปฏิบัติการโปรยน้ำสนับสนุนการดับไฟ

โดยมี นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย นายชาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 ร่วมบัญชาการเหตุการณ์ดังกล่าวในครั้งนี้ ในการนี้กองพันทหารม้าที่ 12 ได้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว