ข่าว สระแก้ว

กาชาดจังหวัดสระแก้วร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

https://youtu.be/W39FytRUxz0

กาชาดจังหวัดสระแก้วร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

( 24 เม.ย.) ที่ บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ ๑ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วย นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว

พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอเมืองและผู้นำชุมชน มอบบ้านและเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ให้แก่ นางน้อย ปาสีเหล็ก อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 1 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีฐานะยากจน โดยบ้านที่อยู่อาศัย มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการซ่อมแซม

เหล่ากาชาดจังหวัด มีภารกิจในการช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็ก และเยาวชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ได้ให้ความสำคัญต่อค

 

วามเป็นอยู่ของราษฎรและให้การช่วยเหลือราษฎร ที่เดือดร้อนและตกทุกข์ได้ยาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแลตัวเอง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุขเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำโครงการกาชาดร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยโดยผู้ยากไร้ ต้องเป็นคนดีของสังคม ช่วยเหลือผู้อื่น มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีการประชาคมอนุมัติให้สามารถสร้างได้ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 10 หลัง หลังละ 102,800 บาท

เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนงบประมาณ หลังละ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือขอสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดฯและผู้ที่มีจิตศรัทธาในพื้นที่ เพื่อก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้.

นายยุทธนา พึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว