Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔) อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ร่วมกับ กองช่าง อบต.ไผ่เขียว และชาวบ้านทุ่งสงบ ช่วยรื้อโครงสร้าง และซ่อมแซมหลังคาผู้ประสบเหตุวาตภัย พื้นที่ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

เมื่อ ๒๔๐๙๓๐ เม.ย.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔) อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ร่วมกับ กองช่าง อบต.ไผ่เขียว และชาวบ้านทุ่งสงบ ช่วยรื้อโครงสร้าง และซ่อมแซมหลังคาผู้ประสบเหตุวาตภัย พื้นที่ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี บริเวณบ้านนางสมาน ศิลป์สมบูรณ์ อายุ ๖๓ ปี บ้านเลขที่ ๒๔๘ ม.๒ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ฯ ซึ่งได้รับความเสียหายหลังคาเปิดบริเวณชั้น ๒ ของตัวบ้าน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการรื้อโครงสร้างหลังคาที่เสียหาย และกำลังดำเนินการซ่อมแซม