Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

(มีคลิป) ผอ.อพวช. นำคณะเยี่ยมชมนิทรรศการ “ธรรมชาติบันดาลใจ” และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ขยายความรู้ทั่วประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงทางด้านการศึกษา

ผอ.อพวช. นำคณะเยี่ยมชมนิทรรศการ “ธรรมชาติบันดาลใจ” และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ขยายความรู้ทั่วประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงทางด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 67 นายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์ชุมชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศกาล “ธรรมชาติบันดาลใจ” ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งมีทั้งความรู้ทางด้านพืช การใช้เทคโนโลยีมาร่วมจัดแสดง เป็นภาพ 4D โดยโหลดแอพพลิเคชั่น เพื่อถ่ายภาพเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติ มุมถ่ายภาพ 3มิติ และแหล่งเรียนรู้ตามรอยเส้นทางเสด็จ รวมถึงความรู้ด้านพันธุ์ไม้ต่างๆ

นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่า “ธรรมชาติบันดาลใจ” ที่ได้จัดแสดงภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับ อพวช. ที่ประสงค์จะนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ให้แก่เยาวชนและประชาชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา อีกทั้งนิทรรศการ ธรรมชาติบันดาลใจ เป็นการนำเสนอแนวคิดด้านนวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติมากขึ้น เป็นนิทรรศการที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ เช่น ปีกของเครื่องบินที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการบินของนก เป็นต้น

โดยชุดนิทรรศการนี้จัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งนอกเหนือจากการเข้าชมนิทรรศการ “ธรรมชาติบันดาลใจ” ผู้เข้าชมยังสามารถเที่ยวชมธรรมชาติและพฤกษานานาพรรณ ทั้งพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่น พันธุ์ไม้หายากใกล้สูญพันธุ์ ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ แห่งนี้อีกด้วย สำหรับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หรือโทร. 053-114633

ต่อมา ทางคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้พบว่ามีการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านดาวเคราะห์ จักรวาล รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การฉายภาพยนต์แสดงให้เห็นแหล่งที่มาของกาแลคซี่ แหล่งกำเนิดของโลก และข้อมูลต่างๆ มากมาย เพื่อให้เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้รับทั้งความรู้ ความสนุกและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ

นายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์ชุมชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า การนำนิทรรศการเคลื่อนที่ ออกจัดแสดงให้กับเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย กระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายคความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนางสาวศุภมาส อิศรภักดิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเยาวชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์เยาวชน ในการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ในช่วงเช้าที่ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดนิทรรศกาล “ธรรมชาติบันดาลใจ” ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากวิทยาศาสตร์ก็ได้รับแรงบันดาลใจส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการขยายผลของโครงการไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สำหรับช่วงบ่ายได้เดินทางมายังอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ก็เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพันธกิจของ อพวช. ที่มีแหล่งความรู้หลากหลาย มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ มากมาย ทำให้ได้รับทั้งความรู้ ความสนุก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มโอกาสทางด้านการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวด้วย

การจัดนิทรรศการแต่ละแห่งก็ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาสร้างองค์ความรู้ ที่ผ่านมาได้จัดขึ้นที่ Shanghai Science and Technology Museum พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.พิษณุโลก ศูนย์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปัจจุบันที่สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จากความสำเร็จสู่การแบ่งปัน ด้วยแนวคิดมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ NSM จึงริเริ่มนำนิทรรศการเคลื่อนที่ออกจัดแสดงให้กับเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั่วประเทศ ในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน.