Uncategorized

วัดสระหมื่นเชียง ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยกช่อฟ้าซุ้มประตูหน้าวัด

วัดสระหมื่นเชียง ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยกช่อฟ้าซุ้มประตูหน้าวัด

ที่วัดสระหมื่นเชียง ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ชาวบ้าน ตลอดจน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยกช่อฟ้าซุ้มประตูหน้าวัด ซึ่งกำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ โดยมี พระอาจารย์บรรเจิด สมจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดสระหมื่นเชียง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต5 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีคุณพ่อแพร-คุณแม่พร้อมพรรณ พิมพ์สี ,คุณยายคำมอญ ถิ่นบัวบานและครอบครัวพรมภักดี เป็นประธานอุปถัมภ์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญช่อฟ้า ขึ้นสู่ซุ้มประตูหน้าวัด ตามลำดับ
จากนั้นในภาคบ่าย พุทธศาสนิกชน ชาวบ้าน ตลอดจน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมนำกองผ้าป่าสามัคคี ไปตั้งขบวนแห่ตั้งแต่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลวงศักดิ์ สิ่งศักดิ์คู่ชุมชน ก่อนทำการแห่ไปรอบถนนภายในหมู่บ้าน โดยมีวงดนตรีคอยบรรเลงเสียงเพลงอย่างสนุกสนาน ซึ่งตลอดเส้นทาง ทุกคนต่างพากันฟ้อนรำ พร้อมทั้งเชิญชวนคนในหมู่บ้าน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดสระหมื่นเชียง ที่ยังคงไม่แล้วเสร็จ โดยมี พระอาจารย์บรรเจิด สมจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดสระหมื่นเชียง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับมอบกองผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

ราเมธ บงแก้ว /มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์