ข่าวรัฐสภา

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

พังงา/ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

 

วันที่23 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์) ม.8 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาดแคลน จำนวน 20 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท มอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬา และถาดสำหรับรับประทานอาหาร พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียน โดยมีนางไขแสง ศักดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายอำเภอท้ายเหมือง นายกสมาคมสตรีดีเด่นจังหวัด สโมสรไลออนส์ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ผู้ประกอบการธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะ

 

ครู นักเรียนโรงเรียนชาวไทยใหม่ เข้าร่วมนางวัลลภา ธีระสานต์ ผู้แทนกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 20 จึงถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดพังงา ส่วนราชการ องค์กรการกุศล องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานครั้งนี้ขึ้น
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน องคืการกุศล ผู้ประกอบการธุรกิจ และส่วนราชการ ร่วมกันมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ถาดใส่อาหาร เป็นการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างมาก
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530