Uncategorized

เด้กชาย1รายช้อนจักรยายยนต้พ่อมาแล้วเเขนเสื้อเข้าพันในล้อ ทำไห้แขนเด้กติดในล้อรถทำไห้แขนช้ายผิดรูป

ว40กรุงเทพกรีทา39เบื้องต้นเป้นเด้กชาย1รายช้อนจักรยายยนต้พ่อมาแล้วเเขนเสื้อเข้าพันในล้อ ทำไห้แขนเด้กติดในล้อรถทำไห้แขนช้ายผิดรูป กู้ภัยประเวศ011นำส่งสีรีนธรพื้นทื่สนประเวศ เทพกรีทา20_21_26_37ว4ร่วม