Uncategorized

ข่าว :: ขนส่งชลบุรีจัดประมูลทะเบียนรถสวย รายได้นำช่วยเหลือุ้ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

ข่าว :: ขนส่งชลบุรีจัดประมูลทะเบียนรถสวย รายได้นำช่วยเหลือุ้ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (24 กค. 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ต.ศรีพะโล อ.เมือง จ.ชลบุรี นายกนิษฐฐ์ เจียมรุจีกุล ขนส่งจังหวัดลบุรี จัดการแถลงข่าวงานประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขย ณ ห้องแปซิฟิค โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท ชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561

นายกนิษฐฐ์ กล่าวว่า สำนักงานขนส่วชลบุรีจะจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปที่ออกให้กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร ขย หมายถึง ขับรถเลขสวย ร่ำรวยยั่งยืน จำนวน 301 หมายเล

โดยในครั้งนี้จะทำการประมูลด้วยการเสนอราคาด้วยวาจา หรือเคาะไม้ และประมูลทางอินเทอร์เนต ที่ www.tabienrod.com ซึ่งหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้สามารถซื้อ ขาย ให้ ใช้ สับเปลี่ยนกับรถคันเก่าที่ทีอยู่เดิม หรือโอนกันได้ตามกฎหมาย

นอกจากนี้ รายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ โดยในขณะนี้มีผู้ขอรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับผู้พิการแล้ว 113 ราย และแผ่นป้ายทะเบียนที่ประมูลทุกแผ่นอธิษฐานจิตปลุกเสก โดยเจ้าคุณอนันต์ วัดเขาบางทราย ตั้งเป้ายอดรวมมูลค่าการประมูลทะเบียนรถในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 26 ล้านบาท

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอบางละมุง สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอหนองใหญ่ และสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอศรีราชา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือลงทะเบียนได้ที่หน้างานในวันที่ทำการประมูล และลงทะเบียนทางอินเตอร์เนตที่ www.tabienrod.com และพิเศษสุดสำหรับผู้ที่สามารถประมูลหมายเลขทะเบียนรถได้ สามารถผ่อนชำระได้โดยให้ชำระเงินงวดแรกในวันทำสัญญาไม่น่อยกว่าร้อยละ 20 ของหนี้ค้างทั้งหมด ชำระครั้งต่อไปแบ่งเป็นงวดๆละไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท แต่ไม่เกิน 24 งวด ///แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี