Reporter&Thai Army

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และเข้าชมการสาธิตการควบคุมฝูงชน ของ ภ.จว.ล.พ. ณ สนามกีฬา อบจ.ล.พ. ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ 250 คน

เมื่อ 23 ก.ย.61, 1000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.ท.กฤษณ์ แสงกล้า หน.ฝยก.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง จว.ล.พ., ภ.จว.ล.พ. และส่วนที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และเข้าชมการสาธิตการควบคุมฝูงชน ของ ภ.จว.ล.พ. ณ สนามกีฬา อบจ.ล.พ. ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ 250 คน