Uncategorized

พะเยา ตานขันข้าววันออกพรรษา 61

พะเยา ตานขันข้าววันออกพรรษา 61

บรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาที่จังหวัดพะเยา ชาวบ้านจำนวนมากต่างร่วมกันทำบุญโดยการตานขันข้าวในช่วงเช้าและรับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นสิริมงคลช่วงออกพรรษาในปีนี้

 

 

ชาวบ้านจำนวนมากต่างนำขันข้าวที่เตรียมไว้เข้าทำบุญกับพระสงฆ์ ที่วัดบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กันอย่างคึกคัก เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ และอุทิศส่วนกุศลในช่วงเทศกาลออกพรรษา รวมทั้งถวายเป็นการอุทิศส่วนพระกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล รัชกาลที่ 9 ด้วยในปีนี้ ซึ่งวัดแทบทุกแห่งของจังหวัดพะเยา จะมีการทำบุญลักษณะเช่นนี้ ที่ชาวล้านนาเรียกว่า ตานขันข้าว วันออกพรรษา

โดยในวันออกพรรษาจะเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธ ซึ่งในวันนี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการออกพรรษาและจะทำบุญกันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปและเป็นสิริมงคลในช่วงออกพรรษา และในวันพรุ่งนี้ หลายแห่งจะมีการตักบาตรเทโวโรหนะกัน ซึ่งในช่วงเช้าชาวบ้านจะเข้าร่วมทำบุญที่วัด จะมีการตานขันข้าว สายก็จะมีการรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นสิริมงคล