Uncategorized

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9!!!

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9!!!

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร,๚๛

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น.จิตอาสาผู้นำชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ^ขุดลอกวัชพืชผักตบชาคลองหนองหญ้าม้าได้รับการสนับสนุนแรงงานจากเรือนจำร้อยเอ็ดจำนวน 11คน๚ ชลประทานร้อยเอ็ด 12 คน ๚
อสม.ตำบลโนนรังสนับสนุน(บริการด้านสาธารณสุข)อำนวยความสะดวก.๚
อบต.โนนรังสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง๚

**การขุดลอกคลองหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จนกว่าจะแล้วเสร็จโครงการ^*จิตอาสาสนับสนุนจากหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมกันทุกวันจนเสร็จสิ้นโครงการ.!๚๚๛

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
๑๐๑ smart city. รายงาน