Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หารือข้อราชการกับนายเศรษฐวิทย์ ทะคง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น

วันนี้ (24 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หารือข้อราชการกับนายเศรษฐวิทย์ ทะคง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น

และคณะ ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ของจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่การสงเคราะห์ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต เป็นที่ปรึกษาสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนั้นๆ เพื่อเข้าร่วมกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในการให้ความร่วมมือและประสานงานระหว่างสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต และจังหวัดเป็นไปด้วยดี ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
//////////////

ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน