Uncategorized ข่าว นราธิวาส นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ รับนโยบายและแนวทางจากรองนายกรัฐมนตรี ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ รับนโยบายและแนวทางจากรองนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่

วันนี้ (24 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ในเรื่องสถิติอุบัติเหตุจราจรและการวิเคราะห์สาเหตุสภาพปัญหาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 /สถิติการจับกุม 10 ข้อหาหลักในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 / มาตราการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 / กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ / การรายงานความพร้อมของจังหวัดที่เป็นปมคมนาคมสำคัญในการเดินทาง / การรายงานความพร้อมของจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงในปี พ.ศ. 2562 / รวมทั้งมีการพิจารณาในเรื่องมาตรการเสริมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ และการดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทาน

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี โดยเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งกำชับจุดบริการด่านตรวจ ด่านชุมชน ให้มีความพร้อม โดยให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานของจิตอาสาภัยพิบัติทั้ง 50 คน อย่างเป็นระบบ ที่อาจจะอยู่ประจำอยู่ในจุดตรวจ 27 จุด ด่านตรวจหลัก ด่านชุมชน ตามความเหมาะสม รวมทั้งการควบคุมการจำหน่ายสุราแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังให้มีการตรวจตราในเรื่องของเข็มขัดนิรภัย หมวกกันน็อค โดยให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ
สำหรับในช่วงท้ายของการประชุม มีการหารือถึงนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรื่องการแจกหมวกกันน็อคให้กับประชาชนที่ไม่มีหมวกกันน็อค ที่ต้องการมอบให้กับประชาชนที่มีความต้องการเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ และจัดทำรายชื่อผู้ได้รับเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน จึงให้ที่ประชุมร่วมกันหามาตรการแจกหมวกกันน็อคให้ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รับต่อไป