Uncategorized

พิษณุโลก ชาวบ้านโห่ไม่เอาโรงงานขยะการประชุมวงแตก

พิษณุโลก ชาวบ้านโห่ไม่เอาโรงงานขยะการประชุมวงแตก
เมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 ที่ศาลาการเปรียญวัดกกไม้แดง ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก มีชาวบ้านจากหมู่1 ถึง หมู่11 ประมาณ 300 คน ได้มารับฟังความเห็นและคำชี้แจงจากตัวแทน ในการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างโรงงานจำกัดขยะภายในหมู่ 5 ต.ดินทอง โดยใช้พื้นที่ 8 ไร่ การก่อสร้างประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งมีนายสุระ วีรเกียรติกุล ประธาน บริษัทสระบุรีพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ และการที่จะเข้ามาก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ ซึ่งในวันนี้เป็นเพียงการมาสอบถามให้ความรู้เกี่ยวกับโรงงานจำกัดขยะ ว่าประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นอย่างไรเท่านั้น 

โดยระหว่างการชี้แจงและให้ข้อมูลกับประชาชน ปรากฏว่ามีการคัดค้านขึ้น โดยชาวบ้านไม่ต้องการโรงงานกำจัดขยะ เพราะจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งปัญหามวลพิษ จนมีการโวยวายไม่พอใจที่จะตั้งโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลดินทองดังกล่าว ในที่สุดชาวบ้านทั้งหมดที่มาร่วมรับฟังคำชี้แจงต่างโห่ร้องด้วยความไม่พอใจ และลุกดินออกจากศาลาการเปรียญทันที ทำให้เหตุการณ์วุ่นวายเล็กน้อย ทำให้เกิดความไม่พอใจที่ให้มานั่งฟัง เพราะไม่ต้องการให้มาสร้างโรงงานจำกัดขยะในพื้นที่อยู่แล้ว
นายวิเชียร ภักดี กล่าวว่า ที่ผ่านมีโรงงานมาลงที่ตำบลดินทองจำนวนหลายโรงงาน โดยที่ชาวบ้านไม่รู้มาก่อน เพราะเป็นการผ่านทางผู้นำ แต่ตอนนี้ทางชาวบ้านรู้แล้ว เพราะผ่านมามีเรื่องมลพิษแก้ไขไม่ได้ ชาวบ้านไม่ยอมรับ เพาะมีทั้งโรงเรียน วัด แค่รถวิ่งผ่านเหม็นมาตั้งแต่ไกล เป็นต้นน้ำของตำบลดินทอง และมีหลายตำบลอีกด้วย

ปรีชา นุตจรัส ราย งาน

https://youtu.be/vcviuBb6gzo

https://youtu.be/6DZgYBtkfbI