Reporter&Thai Army Uncategorized

พร้อมช่วยเหลือห่วงใยประชาชน ” ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำทหารจิตอาสา รถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ขาดแคลนน้ำใช้น้ำกินอย่างเร่งด่วน

” พร้อมช่วยเหลือห่วงใยประชาชน ” ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำทหารจิตอาสา รถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ขาดแคลนน้ำใช้น้ำกินอย่างเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. พันเอก เสมอ แจ่มใส ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 มอบหมายให้ ร้อยโท สหรัฐ สมศรี นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมด้วย ทหารจิตอาสาพระราชทาน, ยุทโธปกรณ์ และรถบรรทุกน้ำ เร่งเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านเลขที่ 90 และ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 4 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งราษฎรทั้ง 2 ครัวเรือน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค มาประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว เมื่อหน่วยทหารหลังจากได้ทราบเรื่องจึงเร่งนำน้ำไปแจกจ่ายเติมลงในที่กักเก็บน้ำของบ้านเรือนราษฎร และจะเข้ามาสำรวจดูแลให้ได้รับน้ำใช้น้ำกินอย่างต่อเนื่อง