Reporter&Thai Army

” พายุพัดถล่มเมืองพิจิตร ” กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ จิตอาสาภัยพิบัติ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ลงพื้นที่

” พายุพัดถล่มเมืองพิจิตร ” กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ จิตอาสาภัยพิบัติ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนราษฎร เคลียร์ตัดไม้ใหญ่โค่นทับสายไฟฟ้า !!! หลังพายุฤดูร้อนพัดถล่ม 10 หมู่บ้าน

ตามที่ได้เกิดลมพายุฤดูร้อนในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 10 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้างจังหวัดพิจิตร ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 78 หลังคาเรือน ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มทับสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าหักและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 22.00 น.

และเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับ เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง , องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพธิ์ ทำการลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ในเบื้องต้น ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์ นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ จิตอาสาภัยพิบัติ และประชาชน ดำเนินการตัดต้นไม้ซึ่งล้มทับสายไฟ เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา จังหวัดพิจิตร ทำการเปลี่ยนเสาพาดสายให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้