Reporter&Thai Army

พ.ต.หญิงวิลาวัณย์ วัลลังกา น.ฝกร.กกล.รส.จว.ส.ท.พร้อม ชุดแพทย์เคลื่อนที่ กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมกับ รพ.สต.เมืองเก่า บ้านวังตะคร้อ ,อบต.เมืองเก่า ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๑ และอสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง นางสุวรรณ์ พรานบุญ อายุ ๕๕ ปี ป่วยด้วยโรคเบาหวาน, ไต ,ความดันโลหิตสูง

เมื่อวันที่ ๒๔๐๙๐๐ ต.ค.๖๑ พ.ต.หญิงวิลาวัณย์ วัลลังกา น.ฝกร.กกล.รส.จว.ส.ท.พร้อม ชุดแพทย์เคลื่อนที่ กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมกับ รพ.สต.เมืองเก่า บ้านวังตะคร้อ ,อบต.เมืองเก่า ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๑ และอสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง นางสุวรรณ์ พรานบุญ อายุ ๕๕ ปี ป่วยด้วยโรคเบาหวาน, ไต ,ความดันโลหิตสูง ณ บ้านเลขที่ ๑๔๔/๑๑ ม.๑๑ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จว.สุโขทัย โดยมี พ.ต.วิลาวัณย์ วัลลังกา น.ฝกร.ฯได้มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม จำนวน ๑ ชุด พร้อมให้คำแนะนำการใช้ยา,การดูแลผู้ป่วยกับบุตรชายผู้ดูแลมารดา เนื่องจากหน่วยงานของรัฐทุกส่วนมาช่วยดูแลแล้วแต่สาเหตุหลักคือผู้ป่วยไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทานยาและการดูแลสุขภาพตนเองเท่าที่ควร อาการป่วยจึงไม่ดีขึ้น ขณะนี้ อบต.เมืองเก่า ดำเนินการส่งไปรักษา ที่ รพ.สุโขทัย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย