Reporter&Thai Army

อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)

วันที่ 25 มกราคม 2563
อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)
-นายกวี ประสมพล และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้บริการนักท่องเที่ยว
-สถิตินักท่องเที่ยวรวม 5,704 คน
ถ้ำหลวง 4,357 คน
ขุนน้ำนางนอน 1,307 คน
-อุณหภูมิต่ำสุด 15 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 26 องศาเซลเซียส
– ปริมาณน้ำฝน 0 มม
-เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
นายกวี ประสมพล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติฯ รายงาน